Pop-art - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Pojęcie „Pop-art” (inaczej popular art, czyli sztuka popularna) służy do określenia ruchu artystycznego, który powstał mniej więcej w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku w Wielkiej Brytanii, a pod koniec tej dekady pojawił się również w Stanach Zjednoczonych. Głównym założeniem ruchu było wykorzystanie przez artystę zdobyczy zachodniej cywilizacji opartej na szeroko pojętej konsumpcji.

Pop-art wyrażał się poprzez środki wyrazu zaczerpnięte z kultury masowej, na przykład reklamy i komiksów. Omawiany prąd artystyczny uważa się za reakcję na dominującą wówczas ideę abstrakcjonizmu ekspresyjnego (reprezentowanego głównie przez Jacksona Pollocka). Pop-art zmierzał do zestawienia w sztuce elementów popularnych z wyrafinowanymi. Członkowie ruchu gloryfikowali kicz i ironię.

W powojennej Wielkiej Brytanii Pop-art wywodził się z postronnej obserwacji sytuacji panującej w społeczeństwie amerykańskim. Dużą inspiracją dla Brytyjczyków był również abstrakcjonizm ekspresjonistyczny i wywodzące się z niego przekonanie, że obrazy powinny być tworzone w wielkiej skali. Ponadto na Wyspach panowało przekonanie, że Pop-art stanowi naturalne przedłużenie idei dadaistycznych. Nowy prąd artystyczny różnił się jednak w podejściu do kultury masowej i zamiast ją napiętnować gloryfikował jej osiągnięcia. W Europie za swoistych ojców chrzestnych Pop-artu uważano między innymi Picassa i Duchampa.

Najwybitniejsi przedstawiciele omawianego nurtu w Wielkiej Brytanii wywodzili się z londyńskiej Independent Group, założonej w 1952 roku. IG gromadziła młodych malarzy, rzeźbiarzy, architektów, pisarzy i krytyków, którzy reprezentowali modernistyczne podejście do kultury, a także tradycyjne poglądy w stosunku do sztuki pięknej. Dyskusje wewnątrz grupy koncentrowały się wokół zagadnienia wpływu masowej reklamy, filmów, komiksów, fantastyki i technologii na kulturę Zachodu. Założycielami IG, a także jej najwybitniejszymi przedstawicielami, byli malarz Richard Hamilton i rzeźbiarz Eduardo Paolozzi.

Po raz pierwszy terminu „Pop-art” użył Anglik John McHale dla określenia ruchu artystycznego w 1954 roku. Pojęcie szybko się przyjęło i zaczęli się nim posługiwać sami członkowie IG.
W Stanach Zjednoczonych Pop-art rozwinął się najprężniej dopiero w latach sześćdziesiątych. Wówczas to amerykańskie produkty i reklamy osiągnęły poziom tak wysoki, że same zaczęły przypominać małe dzieła sztuki popularnej. W odróżnieniu od oddalonych o tysiące kilometrów artystów Brytyjskich, twórcy rodem z USA czuli się każdego dnia niemal bombardowani wielką liczbą masowo produkowanych produktów i coraz bardziej agresywnych reklam.

Najważniejszymi malarzami pierwszej fazy Pop-artu w USA byli Jasper Johns i Robert Rauschenberg. Ich styl określa się dziś mianem neodadaizmu, który znacznie różni się od osiągnięć Pop-artu amerykańskiego znanego z lat sześćdziesiątych. Opierał się on na wykorzystywaniu bieżących wydarzeń i elementów codziennego życia obywateli Stanów Zjednoczonych w sztuce. Równie ważną postacią dla amerykańskiego Pop-artu był Roy Lichtenstein, którego parodystyczne prace oparte były głównie na starych komiksach. Jednak najgłośniejszym reprezentantem nurtu zarówno w USA jak i Wielkiej Brytanii był Andy Warhol.

Artyści tworzący w czasach Pop-artu korzystali nie tylko z wielu technik, ale i tematyk. Na ich dziełach pojawiały się m.in. puszki fasoli, hamburgery, butelki coca-coli czy ikony zachodniej kultury najnowszej. Prace powstające zgodnie z założeniami nurtu były proste i świadomie odcinały się od dotychczasowej tradycji malarskiej. Kolorowym obrazo często towarzyszyły specjalne efekty dźwiękowe lub świetlne, stanowiące integralną całość dzieła. Popularną techniką w czasach Pop-artu był kolaż.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża” - streszczenie
2  Internet
3  Proza katolickaKomentarze: Pop-art

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: