Bibliografia - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Książki:

1.Balcerzan E., Poezja polska w latach 1939-1965. Część I: Strategie liryczne, Warszawa 1982; Część II: Ideologie artystyczne, Warszawa 1988.
2.Brook P., Pusta przestrzeń.
3.Brzostek B., Za progiem. Życie codzienne w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970.
4.Burkot S., Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2002.
5.Błoński J., Odmarsz, Warszawa 1971.
6.Czapliński P., Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90., Kraków 2002.
7.Czapliński P., Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.
8.Czapliński P., Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003.
9.Drewnowski T., Próba scalenia. Obiegi-wzorce-style, Warszawa 2003.
10.Dwudziestowieczność, pod red. M. Dąbrowskiego i T. Wójcika, Warszawa 2004.
11.Eustachiewicz L., Dramaturgia współczesna: 1945-1980, Warszawa 1985.
12.Gazda G., Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku. Warszawa 2000.
13.Głębicka E., Grupy literackie w Polsce. 1945-1989, Warszawa 2000.
14.Gutorow J., Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003.
15.Haltof M., Kino polskie, Gdańsk 2004.
16.Jarosiński Z., Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.
17.Jarosiński Z., Mała historia literatury polskiej. Okres 1945-1975, Warszawa.
18.Jarzębski J., W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1992.
19.Kisiel M., Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku.
20.Krawczyk A., XX lecie międzywojenne. Opracowanie.
21.Legeżyńska A., Śliwiński P., Poezja polska po 1968 roku, Warszawa 2000.
22.Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, pod red. A. Hutnikiewicza i A. Lama, Warszawa 2000, tomy I-II.
23.Literatura wobec wojny i okupacji, pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Warszawa 1971.
24.Maciąg W., Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992.
25.Maliszewski K., Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy: szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999.
26.Nasiłowska A., Literatura okresu przejściowego, Warszawa 2006.
27.Nasiłowska A., Literatura współczesna, Warszawa 2000.
28.Nowacki D., Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90., Kraków 1999.
29.Orski M., Rozbite zwierciadło. Krytyczny przewodnik po gościńcach nowej polskiej prozy, Wrocław 2006.
30.Pieczka B., Teoria i typologia opowiadania (1945-1963). Z zagadnień struktury i narracji.
31.Prokop J., Lekcja rzeczy, Kraków 1972.
32.Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i in., Wrocław 1993 (i wyd. nast.).
33.Słownik literatury polskiej XX wieku pod red. Marka Pytasza, Katowice 2001.
34.Piwińska M., Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973.
35.Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej, Warszawa 1995.
36.Stabro S., Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2005.
36 a)Stala M., Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.
36 b)Szaruga L., Walka o godność. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów, Wrocław 1993.
37.Szpytma B., Poezja współczesna, Warszawa 1995.
38.Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 2002.
39.Wiech A., Poezja polska po 1956 roku, Warszawa.
40.Węgrzyniakowa A., Słownik Literatury Polskiej XX wieku, Katowice 2001.
41.Wolny-Zmorzyński K., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.
42.Wójcik T., Poeci polscy XX wieku. Biogramy. Wiersze. Komentarze, Warszawa 2000.
43.Wyka M., Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych pod red. Włodzimierza Maciąga, Wrocław 1987.
44.Zawada A., Literackie półwiecze 1939-1989, Wrocław 2001.
45.Żynis B., Współczesność, [w:] Ilustrowane dzieje literatury. Od antyku do współczesności, Bielsko-Biała 2003.

Artykuły:

1.Błaszak D., Spotkać współczesność. Wywiady, [na:] http://www.miastoliteratow.com/docs/wywiady5.pdf, s. 16.
2.Czarna dziura lat osiemdziesiątych. osiemdziesiątych literaturze ostatniej dekady (Dyskusja: J. Błoński, T. Nyczek, J. Jarzębski, M. Stala oraz J. Pilch), „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 13.
3.Czy było możliwe wydawać niezależne pismo w komunistycznej Polsce?, rozm. D. Błaszak, na: http://www.fm.lebork.pl/index.php/pl/11-o/42-o.
4.Jak scalić literaturę powojenną (Dyskusja: W. Bolecki, T. Burek, T. Drewnowski, P. Kądziela, J. Łukasiewicz), „Więź” 1994, z. 9.
5.Janion M., Zmiana kodu, „Polityka” 1991, nr 1.
6.Kersten K., Komunizm czy ciemnogród? Powojenne wybory intelektualistów polskich, „Polityka” 1992, nr 47.
7.Szahaj A., Co to jest postmodernizm?:
8.Szymański L., O współczesności po prostu, [w:] D. Błaszak, Spotkać współczesność. Wywiady.
9.Strzyżewski T., Matrix czy Prawda Selektywna? Antycenzorskie retrospekcje, „Wektory” 2006.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie szczegółowe Innego świata
2  Hierarchia obozowa na podstawie Innego świata
3  Nowe tytuły po II wojnie światowejKomentarze: Bibliografia

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: