Proza katolicka
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Nurt prozy katolickiej rozwinął się dzięki periodykom społeczno-kulturalnym (na przykład dzięki ukazującemu się od roku 1945 „Tygodnikowi Powszechnemu” czy tytułom wydawany przez Stowarzyszenie „PAX”), w których swoje utwory publikowali pisarze do niego zaliczani: Hanna Malewska, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica, Jan Józef Szczepański, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand (mimo iż akcję Złego - sensacyjno–skandalizującej powieści, osadził w realiach lumpenproletariackiej, chuligańskiej i brudnej Warszawy).

Zyskali oni popularność wśród czytelników oraz uznanie krytyków dzięki podejmowaniu tematów historycznych, w których przedstawiają wizję historii jako skutek moralnych wyborów jednostki, przypominają o kulturotwórczej roli Kościoła.

Antoni Gołubiew jest autorem czterotomowego cyklu Bolesław Chrobry - wielowątkowego dzieła, uważanego za jedną z najlepszych polskich powieści historycznych. Utwór powstał w latach 1947 – 1974 (pisarz nieustannie modyfikował tomy) i dotyczy życia i zmian, jakie dotknęły jednostki, z których ukształtowało się polskie państwo. Jest epicką panoramą ukazująca proces budowy państwowości, w której pobrzmiewają echa naturalistycznej tradycji (barwne, gwałtowne charaktery bohaterów, analogie między środowiskiem naturalnym a światem społecznym).

Z kolei Hanna Malewska jest autorką między innymi dwutomowej powieści Przemija postać świata, Panien Leszczyńskich czy Opowieści o siedmiu mędrcach, w której nawiązała do dorobku filozofów jońskich i wykorzystała wzory nowelistyki antycznej.

Ważnym pisarzem z kręgu twórców katolickiej prozy jest także Jan Dobraczyński, autor związany z kręgiem PAX –u. W czterotomowym cyklu Listy Nikodema przedstawia powieściową wizję biblijnych opowieści, w powieści Klucz mądrości wylicza przyczyny odpowiedzialne za upadek państw krzyżowych, w Najeźdźcach podejmuje trudną próbę ukazania II wojny światowej z perspektywy Niemców, podkreślając że wrogość może pokonać postawa chrześcijańska.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Dziennik intelektualny
2  Willi Sonnenbruch - charakterystyka
3  Medaliony - problematykaKomentarze
artykuł / utwór: Proza katolicka    Tagi: