Autotematyzm
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Literaturoznawczy i krytycznoliteracki termin autotematyzm wywodzi się z greckiego autos, czyli „sam”, „sam sobie”, „sam na swój temat”.

W odniesieniu do literatury oznacza refleksje autora na temat powstawania dzieła, na temat procesu twórczego, sposobów i celów pisania, co w swojej definicji pojęcia zawarł Artur Sandauer, w pracach: Konstruktywny nihilizm, O ewolucji sztuki narracyjnej w XX wieku, Samobójstwo Mitrydatesa, wymieniając jako prototypy powieści autotematycznych Fałszerzy André Gide'a i Pałubę Karola Irzykowskiego, a poezji – twórczość Paula Valéry'ego.

Mimo iż jego początki sięgają antyku (Exegi monumentum Horacego), a rozwinął się przede wszystkim w romantyzmie i na przełomie XIX i XX wieku, to jednak jest doskonale widoczny w literaturze współczesnej (głównie za sprawą rozwiniętego w latach 50. nurtu nowej powieści) i najnowszej.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Proza nurtu wiejskiego, tzw. chłopska
2  Polska szkoła filmowa
3  Obozowa moralność w Innym świecieKomentarze
artykuł / utwór: Autotematyzm    Tagi: