Bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Książki:

1.Balcerzan E., Poezja polska w latach 1939-1965. Część I: Strategie liryczne, Warszawa 1982; Część II: Ideologie artystyczne, Warszawa 1988.
2.Brook P., Pusta przestrzeń.
3.Brzostek B., Za progiem. Życie codzienne w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970.
4.Burkot S., Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2002.
5.Błoński J., Odmarsz, Warszawa 1971.
6.Czapliński P., Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90., Kraków 2002.
7.Czapliński P., Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.
8.Czapliński P., Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003.
9.Drewnowski T., Próba scalenia. Obiegi-wzorce-style, Warszawa 2003.
10.Dwudziestowieczność, pod red. M. Dąbrowskiego i T. Wójcika, Warszawa 2004.
11.Eustachiewicz L., Dramaturgia współczesna: 1945-1980, Warszawa 1985.
12.Gazda G., Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku. Warszawa 2000.
13.Głębicka E., Grupy literackie w Polsce. 1945-1989, Warszawa 2000.
14.Gutorow J., Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003.
15.Haltof M., Kino polskie, Gdańsk 2004.
16.Jarosiński Z., Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.
17.Jarosiński Z., Mała historia literatury polskiej. Okres 1945-1975, Warszawa.
18.Jarzębski J., W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1992.
19.Kisiel M., Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku.
20.Krawczyk A., XX lecie międzywojenne. Opracowanie.
21.Legeżyńska A., Śliwiński P., Poezja polska po 1968 roku, Warszawa 2000.
22.Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, pod red. A. Hutnikiewicza i A. Lama, Warszawa 2000, tomy I-II.
23.Literatura wobec wojny i okupacji, pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Warszawa 1971.
24.Maciąg W., Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992.
25.Maliszewski K., Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy: szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Kompozycja „Madame” Libery
2  „Tango” jako groteskowa tragikomedia
3  Czy profesor Sonnenbruch jest winny?Komentarze
artykuł / utwór: Bibliografia    Tagi: