Bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
3.Czy było możliwe wydawać niezależne pismo w komunistycznej Polsce?, rozm. D. Błaszak, na: http://www.fm.lebork.pl/index.php/pl/11-o/42-o.
4.Jak scalić literaturę powojenną (Dyskusja: W. Bolecki, T. Burek, T. Drewnowski, P. Kądziela, J. Łukasiewicz), „Więź” 1994, z. 9.
5.Janion M., Zmiana kodu, „Polityka” 1991, nr 1.
6.Kersten K., Komunizm czy ciemnogród? Powojenne wybory intelektualistów polskich, „Polityka” 1992, nr 47.
7.Szahaj A., Co to jest postmodernizm?:
8.Szymański L., O współczesności po prostu, [w:] D. Błaszak, Spotkać współczesność. Wywiady.
9.Strzyżewski T., Matrix czy Prawda Selektywna? Antycenzorskie retrospekcje, „Wektory” 2006.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  „Kamień na kamieniu” - geneza
2  Główne wątki w powieści „Madame”
3  Życiorys Mirona BiałoszewskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia    Tagi: